Oedeemtherapie


Voor wie

De therapie is bedoeld voor mensen met oedeem (vochtophoping), lymfoedeem of lipoedeem. Ook ter preventie van oedeem na operatie van bijvoorbeeld lymfeklieroperatie. Dit gebeurt uitsluitend na verwijzing door een arts.

Doel van oedeemtherapie

Lymfoedeem is een chronische aandoening. Het hoofddoel van oedeemtherapie bij fysiotherapie Welkom is de vochtophoping zo klein mogelijk te krijgen en te houden, zodat het dagelijks functioneren zo min mogelijk gehinderd wordt.

Uitvoering

Na de intake en een lichamelijk onderzoek geef ik voorlichting over de aandoening en de klachten. Verder is er veel aandacht voor uitleg over wat je zelf kunt doen aan huidverzorging, oefeningen en preventie.

Al snel volgt de behandeling, gericht op afname van de omvang van het oedeem. Dit gebeurt middels manuele lymfedrainage (een specifieke massagetechniek), bandageren en vervolgens het aanmeten van een therapeutisch elastische kous om het effect te behouden.

Een belangrijk onderdeel zijn oefeningen om het oedeem te verminderen en om kracht, mobiliteit en uithoudingsvermogen te verbeteren. Waar het kan, is ook het starten of weer oppakken van sportieve activiteiten een belangrijk punt van aandacht. Ook is er ruimte en aandacht voor hoe om te gaan met oedeem en de achterliggende oorzaak.

Als het oedeem stabiel is en je weet zelf dit goed stabiel te houden, dan hebben we, afhankelijk van de situatie, eenmaal per half of heel jaar een controle afspraak. Daarbij kijken we samen hoe het gaat en worden nieuwe kousen aangemeten en aanvullende tips gegeven. Bij toename van de klachten tussentijds is het handig je meteen te melden.

Voor oedeem geldt dat voorkomen altijd beter is dan genezen, maar ook dat hoe sneller je erbij bent, hoe beter het behandelbaar is.