Psychosomatische fysiotherapie


Voor wie

Psychosomatische fysiotherapie is geschikt voor mensen met angst- of spanningsklachten, burn-out, chronische pijn of onbegrepen lichamelijke klachten. Ook mensen met hyperventilatie of hoofdpijn zijn erbij gebaat. Psychische klachten hebben vaak een fysieke uiting, andersom kunnen lichamelijke klachten vaak mentale of psychische gevolgen hebben.

Doel

Mijn doel als therapeut is je voldoende kennis en vaardigheden te leren zodat je weer zelf verder kan op jouw weg en ik niet meer nodig ben. Of dit nu het accepteren van een beperking is, het leren hoe je met hyperventilatie om kunt gaan, of het leren ontspannen te blijven in het drukke leven.

Als je onder behandeling/begeleiding bent van een psycholoog of psychiater kan psychosomatische fysiotherapie hierop een aanvulling zijn.

Ieder mens is een individu, ieder probleem is anders en oplossingen zijn dus niet standaard.

Uitvoering

Na een uitgebreide intake en onderzoek volgt een behandelvoorstel en het opstellen van doelen voor de behandeling, zodat we samen op weg kunnen.

Bij de eerste behandeling leg ik uit waardoor klachten zijn ontstaan en soms ook langdurig zijn blijven bestaan. Hoe werkt dat in je lichaam en geest? Wat is er nodig om op den duur beter te functioneren? Antwoorden op deze vragen geven al een belangrijke houvast bij (vaak onbegrepen) klachten. Hierbij put ik uit de huidige stand van de wetenschap en mijn ervaring. Er is de laatste jaren bijvoorbeeld veel bekend geworden over wat stress met je lichaam doet en bijvoorbeeld ook hoe langdurige pijn in je lichaam en brein eigenlijk werkt. Zaak is het om te zoeken naar wat je wilt bereiken zonder alleen naar de klacht of de pijn te wijzen als ‘spelbreker’. Mijn functie is het begeleiden van dit proces.

De behandeling (30 minuten) bestaan bijvoorbeeld uit de volgende onderdelen:

  • Ontspanningstherapie
  • Ademtherapie
  • Mindfulness (zowel klassieke als praktisch korte oefeningen)
  • Oefentherapie  (houding, kracht, stabiliteit, stevig staan en algehele belastbaarheid)
  • Massage/haptonomie (uit je hoofd en in je lijf)
  • Coachende gesprekken
  • Running-therapie
  • Speltherapie of creatieve opdrachten

Regelmatig zullen we samen evalueren of we nog op de juiste weg zitten en als de behandeldoelen bereikt zijn, ronden we samen af. Dan vullen we de vragenlijsten als eindevaluatie in en krijgt de verwijzer of huisarts een afsluitende brief.