Therapeutisch elastische kousen


Voor wie

Therapeutisch elastische kousen zijn geschikt voor mensen die met een verwijzing van de huisarts of specialist komen voor bijvoorbeeld oedeem (vochtophoping) in arm of been, lipoedeem, spataderen of veneuze insufficiëntie. Ook bij nabehandeling van een trombose, open been (Ulcus Cruris) of wondroos (Erysipelas) zijn elastische kousen van belang om herstel te laten plaatsvinden en recidief te voorkomen.

Doel van therapeutisch elastische kousen

Doel van therapeutisch elastische kousen is het verminderen danwel stabiliseren van het oedeem, ondersteunen van de afvoer van het bloed uit de benen en herstel van functie van arm of been.

Uitvoering

Na de intake volgt eerst lichamelijk onderzoek om te beoordelen of alleen het aanmeten van elastische kousen afdoende is. Indien nodig kunnen een aantal behandelingen oedeemtherapie volgen, waarna alsnog de kousen worden aangemeten. Als de kousen geleverd zijn, geef ik uitleg over het aan en uittrekken en het onderhoud. Na 3 maanden hebben we een evaluatiemoment. Als de kousen dan goed bevallen wordt een tweede paar besteld, indien nodig met aangepaste maten.

Overig

In geval van doorverwijzing door een arts, wordt het aanmeten en leveren van de kousen vergoed vanuit de basisverzekering. Deze verzekering geeft iedereen recht op maximaal 2 paar kousen per jaar. Na een jaar dragen is de werking van de kous niet meer afdoende en wordt er opnieuw eenmalig gemeten en wordt 2 paar nieuwe kousen besteld.