Cranio sacraal therapie


Deze therapie valt niet onder fysiotherapie, u wordt behandeld door Dolinda.

Voor wie

Indicaties voor Cranio-Sacraal Therapie zijn onder meer: slaapstoornissen, hoofdpijn, long Covid, posttraumatische klachten, hyperactiviteit(ADHD), obstipatie, bekkenklachten, hoofdtrauma's, chronische vermoeidheid.

Doel

Het zelfherstellend vermogen van de mens te bevorderen, verbeteren en stimuleren. Het Cranio-Sacrale Systeem stuurt het bindweefsel aan. Dit CS-systeem bestaat uit hersenvocht dat wordt rondgepompt door de hersenen, via het ruggenmerg omlaag en omhoog om zodoende afvalstoffen af te voeren en voedingsstoffen af te leveren. Dit circuleren van stoffen heeft een bepaald ritme, het Cranio-Sacrale. Dit ritme is met zachte aanraking te voelen. Een gezond bindweefsel bevordert een gezond Cranio-Sacraal systeem Een gezond Cranio-Sacraal systeem bevordert gezond bindweefsel

Zie voor verdere informatie op www.cranio-nederland.nl

Uitvoering

Tijdens de behandeling kom je aankleed in niet knellende kleding op een matras op de bank liggen. Door middel van bepaalde handgrepen word je uitgenodigd het lichaam te ontspannen. In de Cranio-Sacrale Therapie gaan we er vanuit dat het lichaam trauma's van fysieke, chemische en emotionele aard te verduren krijgt. Meestal is het lichaam in staat deze adequaat te verwerken. Als dit niet lukt, ontstaan er verhardingen in het bindweefsel. Tijdens de behandeling verandert het bewustzijn, je zakt als het ware uit de dagelijkse alertheid naar een diepere laag van ontspanning. In ontspanning kunnen deze verhardingen zich weer oplossen.

Ik ben een gecertificeerd Cranio-Sacraal therapeut en aangesloten bij de VBAG en de RBCZ. Cranio-Sacraal behandelingen worden door veel zorgverzekeraars vanuit de aanvullende verzekering vergoed en hebben geen invloed op uw eigen risico. De hoogte van de vergoeding is uiteraard afhankelijk van het zorgpakket. (Kijk uw polis erop na.)

Een behandeling duurt 60 min. of soms 30 min. in combinatie met fysiotherapie. Kosten zie onze prijslijst op de website. Informeer bij uw verzekering of vergoeding mogelijk is. Verder zijn de algemene voorwaarden van Fysiotherapie Welkom ook van toepassing op een behandeling Cranio-Sacraal therapie. Dit geldt ook voor het afzeggen van de behandeling.

Klachtenregeling

Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken. Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir. Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil, en valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van het RBCZ.

Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG.

Image
Een gezond bindweefsel bevordert een gezond Cranio Sacraal Systeem Een gezond Cranio Sacraal Systeem bevordert gezond bindweefsel
Image