Cranio sacraal therapie


Voor wie

Indicaties voor cranio-sacrale therapie zijn onder meer: huilbaby’s, dyslexie, slaapstoornissen, hoofdpijn, posttraumatische klachten, hyperactiviteit( ADHD), obstipatie, bekkenklachten, hoofdtraumata, chronische vermoeidheid en duizeligheidsklachten.

Doel

Om te kunnen leven moeten we vrij kunnen bewegen in fysiek en mentaal opzicht; dit vraagt om een vrij en optimaal functionerend bindweefsel. Bij cranio-sacrale therapie gaan we er vanuit dat de mens een totaliteit is van verschillende fysieke, emotionele en mentale lagen. Het lichaam krijgt trauma’s van fysieke, chemische (denk aan narcose of chemotherapie) en emotionele aard te verduren. Meestal is het lichaam in staat deze adequaat te verwerken. Als dit niet lukt ontstaan er verhardingen in het bindweefsel. Deze verhardingen belemmeren de beweeglijkheid van het bindweefselsysteem en verstoren het ‘cranio-sacrale systeem’ (hersenen, het ruggenmerg en het vlies daar omheen).

Het rondpompen van het hersenvocht heeft een bepaald ritme, dit wordt het fundamentele ritme van de mens genoemd. Het ritme wordt bepaald in de hersenen en stuurt alle lichaamfuncties aan. Het verplaatst zich ook via het bindweefsel, wat rond alle organen zit en de verbindende factor in ons lichaam is. Bindweefsel houdt letterlijk en figuurlijk het lichaam bij elkaar. Met behulp van manuele technieken kun je met lichte druk het ritme voelen, volgen en stimuleren.

Behandeling

Om goed te kunnen ontspannen komt u gekleed in loszittende kleding op de behandelbank liggen. Door de geblokkeerde gebieden van uw lichaam te behandelen met lichte druk kan het bindweefsel zich herstellen.Tijdens de behandeling wordt het zelfregulerend proces van het lichaam gestimuleerd, er zal verbetering en ontspanning optreden. Tijdens de behandeling kan men het gevoel hebben even weg te zijn geweest,in slaap of in een dromerige staat. Dat is een goed teken, het hoofd gaat even uit. Onze hersenen gebruiken 80% van onze energie, wanneer het denken wordt stopgezet komt er energie vrij die het lichaam kan gebruiken voor herstelwerkzaamheden.

Aanvullende informatie

Cranio-sacraal therapie valt onder alternatieve zorg. Als cranio-sacraal therapeut ben ik lid van de beroepsvereniging NCSV. Zie voor verdere informatie op ncsv.info

Ik ben tevens geregistreerd bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Dit is een beroepsvereniging die therapeuten en artsen op HBO-niveau certificeert en registreert.

Een gezond bindweefsel bevordert een gezond Cranio Sacraal Systeem Een gezond Cranio Sacraal Systeem bevordert gezond bindweefsel

Klachtenregeling

ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ik streef er naar u in mijn praktijk zo goed en zorgvuldig mogelijke zorg te bieden, toch kan het voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Indien wij niet via dit rechtstreekse contact uit een impasse kunnen komen, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris van NCSV. Mocht het noodzakelijk zijn dan kan de klachtenfunctionaris u in contact brengen met de geschillen commissie in dit geval de SCAG.

Image