Hoe gaan wij te werk


De aanmelding

Bij de aanmelding vragen we je de klacht te beschrijven. Zo kunnen we bepalen door welke therapeut van Fysiotherapie Welkom je het beste behandeld kunt worden. Je kunt met of zonder verwijzing bij ons terecht.

De therapie

Bij de eerste afspraak zullen we administratieve zaken regelen; we vragen je een legitimatie mee te nemen en eventueel de verwijsbrief. Daarna volgt een (indien nodig uitgebreide) intake, zodat wij een duidelijk beeld krijgen van de klachten.
Als je zonder verwijzing komt, houden we een kort gesprek om te beoordelen of fysiotherapie inderdaad de beste keus is. Bij twijfel zullen we je eerst weer terugverwijzen naar de huisarts.
Dan volgt een onderzoek, om de diagnose duidelijk te krijgen en een behandelvoorstel te kunnen doen. Wanneer we overeenstemming hebben over de aanpak, gaan we bij de eerstvolgende afspraak met de behandeling starten. Zijn de klachten heel acuut, dan beginnen we meteen met behandelen. We hanteren de KNGF-richtlijnen Fysiotherapie en maken gebruik van vragenlijsten en testen. Deze worden bij aanvang van de therapie en na afloop van de therapie ingevuld/afgenomen, zodat kunnen we samen goed evalueren wat het effect is van de behandeling.

Einde van de therapie

Is de klacht verholpen of voldoende hersteld en zijn de behandeldoelen behaald, dan sluiten we de behandeling af met een evaluatie. We sturen de huisarts of verwijzer dan een brief om hem/haar op de hoogte te brengen.