Cursus Valpreventie


Voor wie

Vallen is de meest voorkomende oorzaak van blessures onder 65+ers. Ongeveer een derde van 65+ers valt een keer per jaar. Elke dag overlijden negen 65+ers aan de gevolgen van een val en elke 5 minuten komt een oudere persoon op de eerste hulp na een (privé)valongeluk.

Als ouderen zich minder stabiel voelen gaan ze vaak minder bewegen. Dat is jammer. Uit onderzoek is gebleken dat als je in beweging blijft je minder kans op het vallen hebt.

Doel

Het doel van het programma is kracht, balans en algemene conditie te verbeteren waardoor de kans op het vallen verminderd. Otago University in Nieuw Zeeland heeft een programma ontwikkeld met spier- en krachtoefeningen en een wandelschema – het Otago Valpreventie programma. Onderzoek laat zien dat dit programma het valrisico met meer dan 30% verminderd.

Bijkomende voordelen van dit programma zijn het verbeteren van het algemene conditie, een gevoel van welbevinden, betere slaap en langer zelfstandig kunnen functioneren.

Uitvoering

Het programma wordt uitgevoerd in groepssessies van maximaal 6 deelnemers en vindt een keer in de week plaats op donderdagochtend van 10.00  – 11.00 in de praktijk in Amsterdam IJburg.

In 12 weken leer ik je de kracht- en balansoefeningen uit het Otago Valpreventie programma aan. Dit kan, in combinatie met wandelen, leiden tot verminderde kans op het vallen.

Als je interesse of vragen hebt, mail catriona@fysiotherapiewelkom.nl

Het is nooit te laat of te vroeg te starten met valpreventie!